...

Cukura epilācija (Sugaring)

Cukura epilācija
(Sugaring)

Virslūpa

7.00 - 10.00 EUR

Zods

10.00 EUR

Paduses

15.00 EUR

Bikini maliņas

25.00 EUR

Bikini dziļais

35.00 EUR

Kājas līdz celim

20.00 EUR

Kājas visa garumā

40.00 EUR

Rokas

15.00 - 20.00 EUR

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.