top of page

LanaStyle

Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai MK 631 un MK 182

Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai MK 631 un MK 182

MK 631

Sertificēta skaistumkopšanas speciāliste Svetlana Sveboda ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību medicīnā, ar 18 gadu darba pieredzi neiroķirurģijā un plastiskajā ķirurģijā, pēdējo 9 gadu darba pieredze skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas jomā.

Tēmas:

MK 631
50.00 EUR

Infekcijas slimības, to izplatības risks skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas laikā

Pasākumi infekcijas slimību risku samazināšanai

Personīgās higiēnas prasības

Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes

Darba piederumu dezinfekcijas un sterilizācijas metodes

Pakalpojuma sniegšanas telpas un to aprīkojuma uzturēšana

Normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

Normatīvie akti par ķīmiskām vielām, biocīdiem

Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo atkritumu savākšanu

Papildus informācija un pieraksts uz kursu
Svetlana – 29 136 045

MK 182 – Apmācība par higiēnas prasībām tetovēšanas 
un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem

MK 182 - Apmācība par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem

MK 182
120.00 EUR

Tēmas:

Cilvēka anatomija un fizioloģija

Vispārējā cilvēka ķermeņa uzbūve

Skeleta un muskuļu sistēma un tās funkcijas

Asinsrites un limfātiskā sistēma

Nervu sistēma

Dermatoloģija

Ādas uzbūve, struktūra un funkcijas

Ādas slimības

Alerģijas, to risks tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanā

Infekcijas slimības, to risks tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanas laikā

Pasākumi infekcijas risku samazināšanai

Personīgā higiēna (prasības apģērbam un cimdu lietošanai)    

Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes

Darba piederumu dezinfekcija un sterilizācija, metodes

Pakalpojumu sniegšanas telpas un to aprīkojuma uzturēšana

Riska grupas un kontrindikācijas tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu saņemšanai, komplikācijas un to novēršana

Normatīvie akti par ķīmiskām vielām un biocīdiem

Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo atkritumu savākšanu

Papildus informācija un pieraksts uz kursu 
Svetlana – 29 136 045

bottom of page